Search

About us

Publications listing

magazines and scientific publications on the products of Beltechnologia & M

1. Umformtechnik, 2000, No3

Herstellung der Anfangsformen von Getriebewellen durch Querwalzen, article, the authors V.I. Sadko, Lorenz B.

2. La Forge 2002, No7

Fabrication d’bauches d’arbes de transmission par laminage transwersal, article, author V.I. Sadko.

3. Kuznechno-schtampovochnoe proizvodstvo (Russia) No5 2000.

Proizvodstvo zagotovok valov korobok peredach metodom klinovoy prokatky v ZAO Beltechnologia, article,  author V.I. Sadko.

4. Gornaya promyschlennost, magazine (Russia) No2 2003.

Novaya tehnologia proizvodstva gornogo instrumenta, article,  author V.I. Sadko.

5. Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo (Russia) No6 2004.

Indukcionniy nagrev zagotovok pod goryachuy shtampovku, article, the authors A.N.Baranov, M.B.Kvasnikov, V.N.Pastuhov, V.I.Sadko, Y.V.Sychev, V.A.Yankovich.

6. V.I. Sadko "Cross-wedge rolling. Practical use manual. Minsk, 2007.

7. Metallinfo, No112007

Novaya model oborudovaniya dlya poperechno-klinovoy prokatky article, author V.I.Sadko.

8. Promyshlinnie regiony Rossiy, No32008

novaya model oborudovaniya dlya poperechno klinovoy prokatky, article, author V.I. Sadko.

9. Znak kachestva, No42008

Poperechno-klinovaya prokatka, article, author V.I. Sadko.

10. Respublika, No91 (4514) dated 21.05.2008

Na nauke svet klinom article.

Date: 09.02.2012
Print  Send to a friend  HTML Link  
E-mail*
More info
What to send?AnnouncementFull article
 
top